Kompostárny OKS a UKS - na oba systémy je naše firma schopna dodat veškeré strojní vybavení. Jednoduchý způsob jak naložit s biologickým odpadem.

Kompostárny

Kompostování je přeměna primární organické hmoty ( např. bioodpadů ) na humusové látky. Jde o pomalé procesy přeměny organické hmoty v půdním prostředí, ale v kompostárně je tento proces výrazně intenzifikován přípravou surovin ( drcením ), optimalizací surovinové skladby, teploty, vlhkosti a provzdušňováním.

OTEVŘENÝ  KOMPOSTOVACÍ  SYSTÉM

Co je OKS? Znamená kompostování v podélných hromadách tzv. krechtech, které jsou pravidelně překopávány kvůli zvýšení poréznosti hromady a homogenity kompostovaných materiálů. Dále může být kompostárna vybavena nájezdovou váhou, administrativní budovou ( buňkou ) pro obsluhu, přístřešky pro stroje a zařízení, oplocením, zabezpečovacím monitorovacím systémem, atd.

Strojní vybavení pro OKS
Drtič – mísič
Překopávač kompostu
Nakladač nebo traktor s nakládacím zařízením
Prosévací síto

Kompostovací systém OKS Kompostovací systém OKS
Kompostovací systém OKS Kompostovací systém OKS

UZAVŘENÝ KOMPOSTOVACÍ SYSTÉM

Co je UKS? Je to patentovaný systémem, kdy se rozdrcené a smíchané materiály v určitém poměru natlačí lisem do plastového vaku. Takto je kompostovací proces oproštěn od vlivu deště, větru a není zde žádný zápach.

Dále může být kompostárna vybavena nájezdovou váhou, administrativní budovou ( buňkou ) pro obsluhu, přístřešky pro stroje a zařízení, oplocením, zabezpečovacím monitorovacím systémem, atd.

Strojní vybavení pro UKS
Drtič – mísič
Lisovací zařízení
Nakladač nebo traktor s nakládacím zařízením
Prosévací síto

Příslušenství pro UKS
Provzdušňovací a regulační jednotky
Odvzdušňovací ventily a teploměry
Hadice perforovaná provzdušňovací  ø  80 mm
Hadice neperforovaná ø  80 mm
PP spojky, „T" rozbočky, PVC páska
Kompostovací vaky o délce 60 m

Kompostovací systém UKS Kompostovací systém UKS
Kompostovací systém UKS Kompostovací systém UKS

Na oba systémy je naše firma schopna dodat veškeré strojní vybavení.