Příslušenství pro UKS - provzdušňovací jednotky, hadice, spojky, kompostovací vaky, teploměry, regulační jednotky, odvzdušňovací ventily.

Příslušenství pro UKS

Nedílnou součástí správně funkčního Uzavřeného Kompostovacího Systému jsou kromě určitého typu kompostovacího lisu zároveň následné technické vybavení:

Provzdušňovací jednotky

Provzdušňovací jednotkaSlouží pro vhánění vzduchu do provzdušňovacích hadic a tím zabezpečují přívod vzduchu ke kompostovanému materiálu. Spínání jednotek je řízeno buď manuálně nastavením doby sepnutí a vypnutí motoru ventilátoru dle naměřených hodnot teploty ve vaku nebo je doba sepnutí a vypnutí regulována automaticky na základě výstupů z teploměrů měřících teplotu kompostovaného materiálu.

  • umístění v hliníkovém boxu
  • 2 ventilátory
  • elektronicky spínanémanuální regulace – jedna jednotka na 4 vaky
  • automatická regulace – jedna jednotka na 2 vak

Regulační jednotka

Při automatickém procesu regulace provzdušňování zpracovává regulační jednotka údaje z teploměrů na jejichž základě zapíná či vypíná motory provzdušňovacích jednotek. Tak lze plně automaticky udržovat teplotu kompostovaného materiálu a proces tlení v zadaných teplotních intervalech bez nutnosti manuálního nastavování doby sepnutí nebo vypnutí motorů.

Odvzdušňovací ventily

Lze je použít jako místo pro vpich teploměrů a zároveň pro vývod přebytečného vzduchu z vaku.

Teploměry

Měří teplotu kompostovaného materiálu. Při manuální regulaci slouží obsluze ke kontrole procesu, při automatické regulaci spínání provzdušňování jsou vstupem pro regulační jednotku.

Hadice perforovaná provzdušňovací ø80 mm

Hadice perforovaná provzdušňovacíSlouží k přívodu vzduchu do vaku. Hadice jsou vkládány do vaku zároveň při naskladňování materiálu pomocí kompostovacího lisu.

  • pro CM 1,5 – 1 role na 1 vak
  • pro CM 2,4 – 2 role na 1 vak
  • 1 role 60 mHadice neperforovaná ø80 mm

Je určena k přívodu vzduchu od provzdušňovací jednotky k perforované hadici

PP spojky

Používají se k propojení hadic mezi sebou.

Rozbočka „T"

Tyto rozbočky umožní rozdvojení hadic od provzdušňovací jednotky.

PVC páska 10 x 10 cm

Požívá se k utěsnění spojů PP spojek i T rozboček mezi hadicemi.

Kompostovací vaky

Dodávají se o stejných průměrech jako jsou tunely kompostovacích lisů, standardně o délce60 metrů. Na přání zákazníka lze pro určité množství dodat vaky o jakékoli délce.

Rozměr (ø / m) Počet vaků na paletě 1,2 x 1,2 (ks) Hmotnost jednoho vaku (kg) Objem vaku (m³)

ø 1,5 x 60

12

51

95 - 100

ø 2,4 x 60

10

103

240 - 255