Školení pro obsluhu stavebních strojů. Nové kurzy a rozšíření jsou ukončené závěrečnou zkouškou za přítomnosti komise delegované MPO.

Školení strojníků

BEST stavební stroje s.r.o. organizuje 2x ročně (únor, listopad ) školení pro obsluhy stavebních strojů. Je určené jak pro nové uchazeče tak i pro strojníky, kteří potřebují rozšířit o další skupinu strojů, nebo obnovit (prodloužit) platnost průkazu. Školení provádí lektorovaný školitel. Nové kurzy a rozšíření jsou ukončené závěrečnou zkouškou za přítomnosti komise delegované MPO.

Provádíme školení na skupiny strojů:

 • nakladače kolové, pásové
 • rypadla kolová, pásová
 • dozery, kompaktory
 • traktory kolové, pásové
 • silniční válce
 • autogrejdry
 • kompresory
 • betonárny
 • vrtné soupravy, atd.

Dle vyhlášky č.77/1965 Sb. ministerstva průmyslu a obchodu potřebuje uchazeč pro zahájení kurzu na nový strojnický průkaz potvrzenou předběžnou praxi na daném stroji v rozsahu minimálně 400h pod dohledem strojníka s platným strojnickým průkazem pro danou skupinu.
Pro rozšíření skupiny strojnického průkazu je předběžná praxe 200h na daném stroji.
Celková doba školení je 54 hod.

Přihláška ke stažení zde

Další skupiny průkazů:

 • jeřábnický průkaz
 • vazačský průkaz
 • průkaz obsluhy plošin
 • průkaz obsluhy vysokozdvižných vozíků
 • průkaz obsluhy motorových pil